I morgen starter vi fintelling. Den skjer ved skanning. Da teller vi sedlene en gang til og teller også personstemmer (kryss på stemmeseddelen) og personstemmer fra andre lister (slengere).

KL 1700 vil vi starte tellingen av sent innkomne forhåndsstemmer, stemmer som er sendt fra andre kommuner til oss. Pr. nå er det 30 som er lagt til side for sikre anonymitet hvis det kommer få sent innkomne. I dag kom det inn 57 forhåndsstemmer.

Så vil valgstyret har møte i etterkant og godkjenne tellingene og ta stilling til eventuelle stemmesedler som må vurderes om de skal godkjennes.

Etter dette kjører det valgoppgjør og vi vil legge ut endelige resultater på kommunens nettsider, Facebook-side. Her vil det være oversikt over alle telleresultater med partifordeling, kandidatkåring med resultater for den enkelte kandidat,listestemmeoppgjør mellom partiene mm.

Når er vi klar med resultatene? Vi håper en gang mellom 1730-1800. Men, det er et stor men, det er avhengig av at alt går som det skal. Det er vårt utgangspunkt. Vi vil imidlertid legge ut informasjon dersom det oppstår problemer.