Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme og når kan de komme tilbake i barnehage/skole?

Hvis barnet kun har rennende nese eller snørr og ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon som feber, hoste, sår hals eller nedsatt allmenntilstand, behøver de ikke å holde seg hjemme. Hvis symptomene blir verre eller mer uttalte bør barnet gå hjem. Som ved andre luftveisinfeksjoner smitter covid-19 imidlertid lettest tidlig i sykdomsforløpet, derfor er det særlig viktig å holde barnet hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer eller sykdomsfølelse. Ellers kan barnet gå i barnehage/ skole når symptomene er i bedring, formen er fin og barnet har vært feberfri i minst 24 timer, uten å ha tatt febernedsettende medikamenter. Barnet kan komme tilbake selv om det fortsatt har restsymptomer som rennende nese, snørr (uansett farge og tykkelse), heshet eller lett hoste. Om barnet er i karantene eller isolasjon gjelder egne regler, se nærkontakter og smittekontakter og isolasjon.

Barn som har kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte på skolen/ barnehagen som normalt.

Ved bekymring for barnet eller vedvarende symptomer bør lege kontaktes for vurdering.

Her ser du flytskjemaet til FHI:

Flytskjema FHI - Hjemme fra skole?

Har du nyoppståtte luftveissymptomer? (flytskjema PDF)

In english.

You can find this information and more on the subject in english her: Advice and information for children and adolescents.

2021-12-15: ENGLISH Do you have newly arisen respiratory tract symptoms?