Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel alltid i sin helhet ut på kommunens nettsider. Dette skjer normalt når varslene har status orange, og i noen spesielle tilfeller også ved gult varsel. 

Vi legger også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund  og på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Det varsles også med e-postvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). 

På alle varslingene bruker vi alltid bildet "Viktig melding fra Eigersund kommune". Det samme bildet som er brukt til denne artikkelen.

Det gjennomføres også ulike varsling internt i kommunen ved slike varsler. 

Befolkningsvarsling fra kommunen på telefon, SMS og e-post

I spesielle tilfeller, normalt ved alvorlige hendelser, vil Eigersund kommune sende ut befolkningsvarsling til hele eller deler av kommunen som er/kan blir berørt f.eks av flom. For å sende ut slik befolkningsvarsling vi leverandføren Varsling 24 til utsendelse av meldinger til innbyggere via SMS, epost og telefonoppringing. Avsenderen på tekstmeldinger vil være EigersundK.

I noen tilfeller kommer ikke varslingen ut til alle berørte. Det kan være fordi:

 • Dine kontaktdata er feil.
 • Du har nylig flyttet eller bor midlertidig på en annen adresse.
 • Du har en mobiltelefon som er registrert på arbeidsgiver.
 • Du har hemmelig nummer.
 • Du har tilknytning til en adresse der du ikke bor.

På nettsiden Varsling24, kan du kontrollere din kontaktinformasjon. Du kan også legge til tilleggsoppføringer for adresser du ønsker varsling på, f.eks til eldre slektninger, arbeidsplassen eller sjøbua. Du kan også sjekke om du har blitt varslet dersom du ser at det har gått ut en varsling.

Oppdatert informasjon om varslet for Eigersund kommune via www.varsom.no 

Du finner alltid fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for flom, mye nedbør og jordskred for Eigersund kommune på nettsiden www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane Nor. Her kan du også abonnere på slike varsler (SMS og e-post). Vi oppfordrer alle til å abonnere på tjenesten fra Varsom.no og laste ned deres app.

For varsler om sterk vind, finner du disse på yr.no/Egersund

Hva kan du selv gjøre ved slike varsler?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står bak sikkerhverdag.no og på siden Beredskap finner du mange tips til hva du bør gjøre og hvordan du kan forbedrede deg for ulike situasjoner som flom, storm, når strømmen er borte mm.

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Dette finner du mer informasjon om på siden Råd om egenberedskap

Aktsomhets- og farenivå gult, oransje og rødt

Både Meteorologisk Institutt og NVE bruker nå internasjonale standarder på utstedelse av farevarsler og har dermed tatt i bruk farenivåene gult, oransje og rødt. Disse nivåene følger den internasjonale standarden Common Alerting Protocol (CAP) og ble tatt i bruk av Meteorologisk Institutt i mai 2018. De gikk da bort fra bruken av OBS-varsler og de nye farevarslene omfatter alt fra utfordrende til ekstreme værsituasjoner, og de erstatter de tidligere obs-varslene, meldingene om økt overvåking, ekstremvarslene og kulingvarslene.

NVE har brukt farenivåene i noe lengre tid og de bruker også grønt som normalstatus.Du finner forklaring på varsler om flom og jordskred på nettsidene til Varsom.no Aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling

Yr har en egen side der gis forklaring på de ulike farenivåene for vær Farger på farevarslene og mulige konsekvenser. Det er tre farenivåer som har egen farge:

 • Gult = moderat fare. 
  Gult er nok det farenivået du kommer til å se mest. Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skader lokalt. 
 • Oransje = stor fare
  «Dette er en alvorlig situasjon som forekommer sjelden. Sannsynligvis må du forberede deg, og været kan føre til alvorlige skader.» 
 • Rødt = ekstrem fare og ekstremvær
  «Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem. Dette farenivået forekommer svært sjelden, men kan føre til store skader.»

Litt mer utdypende informasjon finner du på nettsiden til Meteorologisk Institutt Faregradering i farger.

Hva er ekstremvær?

Les mer om dette på Store Norske Leksikon
Se hvilke kriterier som ligger til grunn for de ulike værfenomenene på nettsidene til Meteorologisk Institutt - Ekstremværvarsel og andre farevarsel.