Målet for omstillingsarbeidet er blant annet å styrke næringsgrunnlaget gjennom å etablere lønnsomme arbeidsplasser, øke verdiskapningen gjennom et mer robust og bredere næringsstruktur, nettverksbygging og avklare kommunen sin rolle i næringsutviklingen.

En viktig del av arbeidet har vært å få nærings- og samfunnsaktørers innspill før satsingsområdene velges.

Næringsundersøkelsen ut mot 650 bedrifter er gjennomført. Statestikkgrunnlag og resulatet fra spørreundersøkelsen kan du lese her. Neste fase er å gjennomføre dybdeintervju, lage en omstillingsplan for hele omstillingsperioden og en handlingsplan for første år i gjenomføringen.

Relaterte dokumenter