Friluftsrådet hjelper deg med søppelet

Utenfor kontoret til Dalane friluftsråd finner du en kasse hvor det er mulig å hente ryddeutstyr. De kan også hente innsamlet avfallet på avtalte deponier etter en ryddeaksjon og transportere det til DIM. Dette kan hentes enten med bil eller med båt.

RyddeNorge.no

Registrer gjerne ditt bidrag på RyddeNorge.no. Dette er en av Norges viktigste kilder til kunnskap om forsøpling, og registrering av funn bidrar til å øke informasjonsgrunnlaget i portalen. Kunnskap er avgjørende for å forebygge forsøpling. Dessuten bidrar dette mer kunnskap til mer effektiv opprydding.

Passer det ikke?

På lørdag 13. mars er det nasjonal ryddedugnad på strendene våre, men skulle ikke dette passe, så kan du ta ryddingen en annen dag.