7 mannskap vil jobbe denne natta, og noen anleggsmaskiner vil være i aktivitet.

Det vil foregå sprengningsarbeid fram til kl 23:00 lørdag kveld 08.01.2011. Det er planlagt flere små salver, -arbeidene skjer nær ved jernbanesporet, og det er av den grunn påkrevd med forsiktig sprengning.

Arbeidet vil foregå 1 natt. Det starter lørdag 08.01.2011 kl. 06:00, og skal være avsluttet innen kl. 18:00 søndag 09.01.2010.

Arbeid mellom 21.00 og 06.00 defineres i Arbeidsmiljøloven som nattarbeid, og nattarbeid er kun tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig (AML §10-11 pkt. 1 og 2.) Nødvendigheten av nattarbeidet er diskutert med arbeidstakers tillitsvalgte, Gaute Håland.

Det planlagte arbeidet må foregå på nattetid på grunn av tog-avvikling.

Beboere i området er varslet om arbeidene. Vi har varslet dem om at arbeidene høyst sannsynlig kun vil foregå fram til 23:00 lørdag kveld, for så å bli tatt opp igjen søndag morgen. Men vi må ta høyde for eventuelle komplikasjoner, slik at vi kan bruke natta for å sikre at togtrafikken kan gjenopprettes.