Prosjektet er sponset av Pizzabakeren som gir gratis pizza til de frivillige ravnene som går i Egersund sentrum.

Natteravnene skal være synlige og ikke blande seg inn i uroligheter, men kontakte hjelp om nødvendig.

Hvis alvorlige problemer oppstår, skal natteravnene tilkalle hjelp hos politi eller andre kvalifiserte. De kan hjelpe til å sende forulykkede ungdommer hjem, til legevakt eller liknende. Dette skal gjøres ved å tilkalle politi, taxi, ambulanse eller familie.

  • - Natteravn skal aldri følge eller kjøre noen hjem alene eller låne bort penger.
  • - Natteravnenes mål er å skape trygghet i nærmiljøet på kvelds- og nattestid.
  • - Natteravnene bidrar effektivt til å dempe vold, hærverk og uro.

Moralsk taushetsplikt

Natteravn snakker ikke videre om hvem de møter eller hva de opplever på ravne-vandring. De unge må stole på natteravnene. Det skal ikke skrives noen navn i loggbok eller rapporter etter endt vakt.

Får en natteravn opplysninger han eller hun er usikker på bør rapporteres videre til hjelpeapparat eller politi, skal den det gjelder bli spurt først. Eventuelt diskuter med de andre ravnene på vakten. Kriminelle handlinger skal alltid meldes til politi.

Kontaktinformasjon

Det er frivillighetssentralen i Eigersund som koordinerer natteravnsordningen. Ved spørsmål angående natteravn generelt, tidspunkt, samlingsplass og så videre, kan frivillighetssentralen kontaktes på telefon 458 78 545.

Politi kan kontaktes på 51899000 eller 02800. Brannvakten for levering av av nøkler og annet har nummer 51 46 83 40

Vil du bli natteravn

Ønsker du å bli natteravn så ta kontakt med Frivilligsentralen på mobil eller e-post frivilligsentralen@eigersund.kommune.no