Oppdraget starter i juni 2019, og i løpet av sommeren og høsten vil flere områder i Rogaland bli kartlagt. Mer informasjon om dette kan en finne på nettsidene til fylkesmannen i Rogaland her.