Åpningstid for telefonhenvendelser er som før 08:00 - 15:30 mandag til fredag. Ta kontakt på telefon 55 55 33 33.

Bakgrunnen for endringen er at stadig flere får løst sine behov ved å kontakte oss på telefon eller benytte våre elektroniske selvbetjeningsløsninger. Individuelle oppfølgingssamtaler gjennomføres som før både gjennom oppmøte og per telefon.

Informasjon om NAV sine tjenester og selvbetjeningsløsninger finner du på nav.no.

Bruker gjerne muligheten til elektronisk kommunikasjon med oss via «Ditt NAV» på nav.no. Åpent hele døgnet.