Dette tilsvarer en nedgang på hele 18%.

Da Eigersund kommune deltok i Kvalitetskommuneprosjektet i 2009 ble det satt en målsetning om et nærvær blant kommunens ansatte på 94 % eller bedre. Med et totalt sykefravær i 2010 på 6.1 % er en i tråd med denne målsetningen!

Det har vært en positiv utvikling i det totale sykefraværet de siste årene:

  • 2008: 7.6 %
  • 2009: 6.8 %
  • 2010: 6.1 %

Dvs at det har vært en 18% nedgang i sykefraværet i denne perioden.

Eigersund kommune arbeider målrettet for å få til en reduksjon i sykefraværet. Dette arbeidet skjer i relasjonen mellom leder og ansatte i tett samarbeid med kommunens tillitsvalgte, verneombud, personalseksjonen, bedriftshelsetjenesten, leger og NAV. Dersom det kommer frem at det er områder som sliter med høyt sykefravær går en inn for å vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle – både for hele gruppen eller individuelt.

Selv med en nedgang i det totale sykefraværet for 2010 noteres en svak økning fraværet i 4. kvartal. Dette viser at det å arbeide med sykefravær er en kontinuerlig prosess som det må holdes fokus på hele tiden.

Egen sak om sykefraværet vil bli lagt frem for administrasjonsutvalget 22. mars 2011.