Av dette er 1,3% korttidsfravær og 3,9% langtidsfravær

I 2009 og 2010 har Eigersund kommune hatt en betydelig nedgang i sykefraværet. En økning i fraværet for 1. og 2. kvartal ga grunn til bekymring, men tall for 3. kvartal viser at fraværet er på tilsvarende lave nivå som for 2010 (4,9%) og 2009 (5,4%)

Eigersund kommune arbeider målrettet for å holde sykefraværet så lavt som mulig. Dette rettes mot forebyggende prosjekter og oppfølging av de som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt.