Arbeidet var planlagt tidligere i år, men den midlertidige demningen i Sandtjørna ble da ødelagt og tiltaket måtte derfor utsettes.

Hvis alt går etter planen vil første Vannbasseng ha tilnærmet normal vannstand i løpet av helgen.