Eigersund kommune ønsker å støtte opp om det arbeidet som pågår i mange kommuner mot organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber. Kommunen ved formannskapet har derfor gitt uttrykk for at MC-klubber som anses som assosiert med organisert kriminalitet er uønsket i kommunen.

Kommunen har i dag ikke noe problem med denne type organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber, men dette kan endre seg. Ut i fra et forebyggende perspektiv vil kommunen derfor oppfordre alle til ikke å leie ut eller selge til organisasjoner som er assosiert med organisert kriminell virksomhet, spesielt 1 % MC-klubber.

I den grad slike organisasjoner skulle ønske å etablere seg i kommunen, vil kommunen sette inn alle lovlige midler for om mulig hindre slik etablering.

Initiativet kom fra gruppeleder i Høyre Leif Erik Egaas og formannskapet var enstemmig i sin støtte til arbeidet mot disse kriminelt belastede miljøene.

Fakta om "En-prosent-klubber"
Stadig flere kommuner i Norge opplever at de såkalte "en-prosent motorsykkelklubber" etablerer seg. "En-prosent-klubb" refererer til at deltakerne definerer seg som den ene prosenten av befolkningen som har meldt seg ut av samfunnet. Samfunnets lover og regler gjelder ikke for dem. Klubbene har sine egne regler og indre lojalitet. Bandidos, Hells Angels og Outlaws er de mest kjente "en-prosent-klubbene".

Politiet tar denne type kriminalitet alvorlig og jobber målrettet mot den. Blant annet er mellom 65 og 75 prosent av medlemmene i Bandidos, Outlaws og Hells Angels straffedømt, og politiet har god oversikt over miljøet og den kriminalitetstrusselen de utgjør.

Det understrekes at det ikke er MC-miljøer generelt politiet har sin oppmerksomhet rettet mot, men mot miljøene som selv definerer seg som den ene prosenten som ikke følger vanlige lover og regler.

Kilde: Politiet

Les også om en av klubbene, Hells Angels, hos www.nrk.no/Brennpunkt. Les også mer om bakgrunnen i  Metoderapport "Broderskapet (SKUP 2010) av NRK Brennpunkt ved Frode Nielsen, Rune Ytreberg og Peder Kaaber.