Arrangementet er støttet av VRI Rogaland og Energy Innovation AS og det er ingen avgift for å delta.

Et møte med hensikt å etablere en felles forståelse av utfordringer og muligheter som den aktuelle bransjen eller gruppen står overfor. Aktører med ulikt ståsted skal i samarbeid prøve å finne innovative løsninger til felles beste. Både bedrifter, forskningsmiljø og virkemiddelapparatet bør være representert. Tema for møtet er forankret i og bestemt av næringslivet. Nettverksmøter kan også brukes til mobilisering til økt bruk av virkemidler og til å bygge nettverk og klynger.

Målet er å oppnå en felles forståelse for den aktuelle næringens / det aktuelle områdets utfordringer. Identifisere og bli enige om mulige FoU-prosjekter eller andre tiltak som kan komme flere aktører i næringen til gode.

Påmelding

Påmelding innen 21. januar her.

Det er begrenset antall plasser, så meld dere gjerne på i god tid for å være sikker på plass!

Dere kan også melde på flere fra samme organisasjon (etter at dere har sendt inn den første påmeldingen, får dere spørsmål om dere ønsker å legge til flere). Dere kan gjerne videresende invitasjonen / programmet til andre dere mener dette er relevant for.

Tid og sted

Onsdag 24. januar 2018 på Grand Hotell Egersund

Program

Innledninger med mulighet for spørsmål etter hvert innlegg.

10.00 - 10.10: Velkommen v/ Ordfører i Eigersund kommune Odd Stangeland

10.10 - 10.15: Bakgrunn for seminaret (v/ daglig leder Energy Innovation AS, Frank Emil Moen)

10.15 - 10.25: Utvikling i Egersund Havn (v/ daglig leder i Eigersund Næring og Havn, Lars Kolnes)

10.25 - 10.45: Dalane Energi: Nåværende og forventet energibehov på Kaupanes / Eigerøy, og planer for forsyning av økt mengde el-energi på kort om lengre sikt (v/ driftsleder og nettplanlegger Aleksander Klungland)

10:50 - 11.10: Prima Protein: Utbyggingsplaner og energibehov (både el og varme), og planer/tanker om etablering av varmesentral (v/ daglig leder Fredrik Andersen og Operational and Technical Manager Steinar Aamodt)

11.15 - 11.30: Global Fish: Utbyggingsplaner og energibehov (v/ daglig leder Jan Otto Hoddevik og Technical Engineer Helge M. Langeland

11:35 - 11.50: Aker Solutions Egersund: Energiforsyning, framtidig energibehov (Operational and Technical Manager Audun Pedersen)

11.55 - 12.45: LUNSJ med mingling

12.45 - 13.10: IRIS / UiS: Energisystemer, utnyttelse av lokale energikilder / spillvarme / energieffektivisering (v/ Dr. Peter Breuhaus).

13.15 - 13.40: Jæren Fjernvarme og Tine Meierier: Fjernevarmeanlegg / distribusjon av energi gjennom integrerte energisystemer (v/ daglig leder Jæren Fjernvarme Birger Høyland og seniorkonsulent Tine Meierier Torbjørn Kvia)

13.45 - 13.55: PAUSE

14.00 - 14.20: Wenergy: Waste to Energy - Gasifisering v / Dr. Pasi Makkonen, Finland

14.25 - 14.35: ENOVA: Hvilke muligheter gir ENOVA for støtte både til enkeltbedrifter og på tvers av bedrifter gjennom fellesløsninger v/ Magni Fossbakken

14.35 - 15.00: Oppsummering / Spørsmål / Dialog