Dette betyr at en nå har bedre tid til arbeidet og ikke trenger å forhaste seg når arbeidet skal utføres.

De midler NVE har gitt tilsagn på, kom som del av tiltakspakke for Sør-Vestlandet for økt aktivitet i 2016. Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, ber videre Eigersund kommune om å se den utvidete fristen i forhold til hvilken organisering og kapasitet som er nødvendig å for å få et godt resultat i forhold til vassdragsmiljø, kvalitet, økonomi og økt sikkerhet mot flom i sentrumsområdet.

For å kunne følge med i utviklingen av prosjektet, og som grunnlag for vår videre rapportering av fremdrift og økonomi, ber NVE om at det hver måned oversendes en statusrapport, som viser hvilke tiltak som er under prosjektering og iverksatt, samt hvordan prosjektet ligger an økonomisk.