Fylkesmannen varsler ikke rutinemessig flom på gult nivå. Ettersom det er ferietid og det allerede er problemer knyttet til overvann flere steder i fylket sender fylkesmannen likevel denne meldingen til kommuner og etater som informasjon.

Varselet fra NVE:
Det ventes mye regn de kommende dagene i Rogaland og det kan bli flom på gult nivå i enkelte vassdrag.

Det er allerede høy vannføring mange steder som følge av regnværet den siste tiden  og mer nedbør gjennom helgen vil føre til ytterligere vannføring mange steder. Det ventes enkelte steder over 100 mm regn lørdag og søndag,  Prognosene er usikre.

Gult nivå er det laveste av varslingsnivåene, og defineres av  NVE som følger: 

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.
- Noen skredhendelser; enkelte store hendelser kan forekomme.
- Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader pga. raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke-/elveløp, tele etc.
- Spesielt stor vannføring/vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.
- Vannføring tett oppunder oransje nivå. 

***

Fortløpende oppdatering av informasjon fra www.varsom.no om Eigersund kommune
Du finner fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for Eigersund kommune på nettsiden www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge.

Informasjon om de ulike aktomhetsnivåer for flom.
Du finner mer informasjon om de ulike aktomhetsnivåene på nettsiden til www.varsom.no 

 


Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, lik oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.