Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) er Norges største interesseorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, og deres pårørende.  Foreningen jobber sammen med Forsvaret og Stavanger kommune, samt andre nærliggende kommuner, med å få til en markering av veterandagen.

NVIO ønsker å komme i kontakt med personer som tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden. Dette på grunn av brigadens 70 årsjubileum i 2017. Da vi planlegger en markering på frigjørings- & veterandagen den 8. mai.

Kontakt

Gunnar Schanke
post@rogaland.nvio.no
906 73 873