Ballbingen på Rundevoll skole ble bygget i 2003, og har gitt mye aktivitet siden den gang. I løpet av de siste år, har ballbingen forfalt, både konstruksjonen og kunstgresset. Det er nå satt i gang tilbudsinnhenting på etablering av en helt ny ballbinge med nytt kunstgress.

BallbingeBallbingen vil få en størrelse på rundt 20x13 meter, og vil gi rom for ulike ballidretter, blant annet fotball, håndball, bandy, basketball, volleyball og minifotball med to små baner. Det vil bli brukt gode og varige materialer som krever lite vedlikehold.

Siden Vei- og utemiljø startet med rehabilitering av ballbinger tilbake i 2013, har vi rehabilitert ballbingene på Helleland skole, Husabø ungdomsskole og Grøne brådene skole. Grunnen til at det tar litt tid å rehabilitere en ballbinge er de store kostnadene til nytt kunstgress og oppjustering av konstruksjonen.

Ved å ruste opp ballbingene gis det et bedre tilbud til elevene i skoletiden, samt bruken på ettermiddagstid.