Doffin er den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser og er underlagt EØS-forskriftene.

Formålet med kunngjøringsbasen er å sikre konkurranse og åpenhet om oppdragene.

Egersund brannstasjon på Doffin