Åge Myklebust har som frivillig trukket i mange tråder for å få prosjektet på plass, godt hjulpet av Bjørn Svindland og Edvin Lomeland. De har tidligere også vært med å samle inn penger for en buss som i dag blir brukt for de eldre på senteret.

Foruten god drahjelp til prosjektet av Reidar Myklebust har også Aker Solutions sponset søylene i metall som ble transportert av Rasmussen transport til stedet. Montèr har gitt gode priser på materialet mens Holand maskin har gjort gravingen. Kjell Bjerkreim og Espeland Forskaling ble også nevnt i takketalen for god hjelp sammen med Økonomihuset som har bidratt med sponsormidler.

Velvillig hjelp for å få bygget opp å stå har lærere og elever fra Byggfag og TIP/Sveis på Dalane Videregående skole vært. De har stått på og jobbet i regn og ruskevær over lengre tid. 

åpning-av-carport-på-kjerjaneset-2.jpg

åpning-av-carport-på-kjerjaneset-4.jpg

åpning-av-carport-på-kjerjaneset-3.jpg

åpning-av-carport-på-kjerjaneset-5.jpg