Feilen kan ha sin årsak i ulike standardbrev som automatisk blir sendt ut ved endringer, men dette har vi ikke oversikt over ennå. Vi skal kontakte Helfo i morgen, fredag 28.5.2023, og få litt klarhet i hva som har skjedd - og ikke minst hvordan feilen kan rettes opp. Det vil muligens resultere i et nytt brev i slutten av mai, men det gjenstår å se om Helfo kan rette opp feilen før dette.

Feilen berører kun pasienter ved Egersund kommunale legesenter og de ansatte er klar over situasjonen slik at feilen vil ikke ha noen praktiske konsekvenser.

Her ser du et eksempel på et brev fra Helfo med feilen.

Vi er lei oss for bryet og feilen for dere som blir berørt av feilen, men vi er svært glade for at "feilen" ikke stemmer.