Sammen med gang/sykkelveien har det også blitt lagt ned store overvannsledninger for å håndtere eksisterende bekker og vann fra terrenget.

Hele strekningen er opplyst med nye veilys. Det er Eigersund kommune som har stått som byggherre for denne delstrekningen. Resten av strekningen mellom Eigerøy bro og Skadbergsanden skal prosjekteres og administreres av Statens vegvesen.