Det vil innen kort tid vil det bli sprenging i området rundt den nye gravlunden. Dette varsles med sirener, og det settes opp vakter rundt sprengingsområdet.

Hold avstand til anleggsarbeidet og sprengingsområdet for din egen sikkerhet.