Hovedmålet i omstillingsprogrammet er å bidra til å skape en sterkere og mer variert næringsstruktur og å videreutvikle eksisterende bedrifter. Det er viktig å utvikle en bredde i næringslivet for å redusere sårbarheten og være et attraktivt arbeidsmarked. Samtidig er målet å videreutvikle de lokale bedriftene gjennom kompetanseutvikling og økt samarbeid for å styrke konkurransekraften, både mellom bedriftene men også i dialog med kommuneadministrasjonen.

Relaterte lenker