Ny læreplan og kommunens nye IKT-strategi vil være viktige veiledere for arbeidet med denne planen.

Om noen har innspill til hva som bør være med i IKT-strategien for grunnskolene, bes en ta kontakt med Pedagogisk IKT-veileder Rune Svanes Pedersen innen 2. oktober på e-post.