Følgende inndeling og kontaktinformasjon er gjeldende f.o.m. 1. september:

Hjemmesykepleien Distrikt 1 

Leder: Inger Mathisen Rake
Kontoradresse: Spinnerigaten 17
Telefon: 51 46 42 15 (12.00-15.00)

Hjemmesykepleien Distrikt 2 

Leder: Lise Ravneberg
Kontoradresse: Sjukehusveien 58 (og  Kjerjanesveien 8 inntil videre)
Tel. kontor: 51 46 88 91 (12.00-15.00)
Tel. Kontor: 51 46 38 55 opprettholdes inntil videre

Miljøtjenesten Sentrum/Blåsenborg 

Leder: Solveig Strømstad
Kontoradresse: Årstadtunet, Johan Wittrupsvei 2

Miljøtjenesten Slettebø/Lagård 

Leder: Svein Ole Larssen
Kontoradresse: Steingården

Miljøtjenesten Slettebø / Aktivitetssenter 

Leder: Margrete Stokset
Kontoradresse: Steingården