Sandstøl, som er fra Bryne, kommer fra stillingen som fungerende personalsjef i Sør-Vest politidistrikt der han de siste årene har vært sentral i de interne omstillingsprosessene som en følge av nærpolitireformen og sammenslåing av Roaland og Haugaland politidistrikt. Tidligere har han bla arbeidet som leder av Politiets Fellesforbund i Rogaland i en årrekke og har også sittet i sentralstyret til Politiets Fellesforbund. Han har utdanning fra Politihøyskolen og har en Master of Management fra BI.

Han overtar etter konst. kommunalsjef for personal og organisasjonsutvikling Arnhild Ravnevann, som har fungert i stillingen siden 1. mai etter at Kristin B. Haugland sluttet.

Stillingen som kommunalsjef for personal og organisasjonsutvikling er en del av rådmannens ledergruppe.

Vi ønsker ham velkommen på laget!