Tiltredelse er 1. juni. Tonheim er for tiden plansjef og dette er oppgaver som han tar med seg inn i den nye stillingen. Foruten dette, vil han nå også få overordnet ansvar for avdelingene byggesak, landbruk, plankontor, samt kart og oppmåling. Landbrukskontoret ligger på Helleland, mens resten av avdelingene holder hus i Lerviksgårdens 2.etasje i Egersund sentrum.

Det nye tjenesteområdet samfunnsutvikling kom med i organisasjonskartet etter siste omorganisering nå i vinter. Dag Kjetil som har jobbet i Eigersund kommune i 19 år vil fortsatt være en del av rådmannens lederteam.

Relaterte dokumenter