Arbeidene starter opp onsdag 26. oktober og er med unntak av asfaltering planlagt avsluttet i løpet av uke 44. Spørsmål kan rettes til seksjon vei og utemiljø ved Espen Hyggen