Hva: Åpning av ny lavvo på Hallvik
Hvor: Ved barnehagen i Tueveien 2
Når: 19. juni 17:00

FAU i Hellvik barnehage har i flere år jobbet med å få i stand en lavvo i tre knyttet til Hellvik barnehage. Denne står nå ferdig og vi vil gjerne takke alle som har bidratt med økonomiske tilskudd, bidrag og dugnadsinnsats.

Vi er utrolig takknemlige for at barna i barnehagen får muligheten til å ha en slik flott samlingsplass i skogen, og har allerede begynt å bruke lavvoen aktivt i forbindelse med turer, aktiviteter og samlinger. Lavvoen skal for øvrig være til glede for nærmiljøet og kan lånes eller leies etter nærmere avtale med ansvarlige i FAU og barnehagen.

Tirsdag 19. juni inviterer vi til en liten åpningsmarkering av lavvoen og den flotte samlingsplassen det er blitt. Ordfører Odd Stangeland forestår åpningen. I tillegg blir det litt underholdning, samt servering av kaker/kaffe/te og saft! Vi håper alle bidragsytere og dugnadsarbeidere, barnehagebarn, foreldre, ansatte og alle andre interesserte har lyst til å komme.