På grunn av utfordringene på arbeidsmarkedet den siste tiden søkte Eigersunds kommune om å få bli omstillingskommune. Det er ett ledd i dette arbeidet at en nå skal ansette en mulighetsutvikler.

Som en del av dette arbeidet har en nå også meldt seg inn i Greater Stavanger. Det var mange gode søkere til stillingen som nå vil bli besatt av Søyland Bye.

Ord fra mulighetsutvikleren

Etter mange gode år som salgssjef på Grand Hotell, har jeg blitt godt kjent med folkene, næringslivet og byen Egersund. Jeg har drevet event bedriften Dalane Opplevelser og var også pådriver av treningssentret Kraftverket på Vikeså. Denne utfordrende jobben som mulighetsutvikler for byen er et steg videre!

Jeg gleder meg til å bli kjent med den store organisasjonen  som Eigersund kommune er. Inntrykket mitt er at dette er en profesjonell og strukturert arbeidsplass. Min erfaring som kultursjef i Bjerkreim kommune vil komme godt med i de kommunale prosessene.

Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som mulighetsutvikler i Eigersund kommune! Stillingen handler om å skape muligheter for omstilling, vekst og innovasjon sammen med andre aktører, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Å samarbeide med omstillingsstyret og kommuneplanutvalget for å bidra til flere arbeidsplasser, mer attraktive bomiljø og bedre livskvalitet, er en stor og viktig oppgave. Da trengs det gode omstillingsplaner og de rett strategiske verktøyene for å lykkes.

En av de viktigste målene er å sikre engasjement og forankring i en involverende prosess der innbyggerne ser verdien og målene av omstillingen som blir gjort. Jeg gleder meg til å treffe og bli kjent med mine nye kollegaer!

Kjersti Søyland Bye