Alle landets kommuner får i utnevnt en egen politikontakt. Politikontaktene skal styrke koplingen mellom lokalsamfunnet og politiet. De er en del av et større forebyggende fagmiljø i politidistriktet, som også sikrer et regionalt blikk på viktige utfordringer. Sammen med kommunen skal politikontakten jobbe for å forebygge kriminalitet, basert på et felles kunnskapsgrunnlag

Svanhild har lang erfaring som politi og kjenner Eigersund kommune godt. Telefonnummeret til politikontakten er 480 37 150.

Relaterte lenker

politiet.no Politikontakter i alle landets kommuner