Fortsatt gjenstår den formelle signeringen av arbeidskontrakten, men dette vil en at så snart som mulig. Trøan jobber i dag som rådmann i Birkenes kommune.