Ny rådmann i Eigersund kommune ble tatt i mot av ordfører Odd Stangeland. Hun ga utrykk for at hun gleder seg til å bli kjent med kommunen, og ikke minst med kommunens ansatte, politikere, fagforeninger og brukere. Samtidig som hun fremhevet viktigheten av å ha gode relasjoner med næringsliv, frivillige lag og organisasjoner. Alle viktige samarbeidspartnere, for sammen å kunne skape gode tjenester til beste for kommunens innbyggere.

Hun har i tiden fremover lagt opp plan for å besøke kommunens enheter, og for å gjøre seg kjent med alle deler av kommunens omfattende virksomhet. Det planlegges også besøk til kommunens mange samarbeidspartnere.

Trøan, som er utdannet siviløkonom med mastergrad i ledelse, kommer fra stillingen som rådmann i Birkenes kommune. Hun har fått seg leilighet i Egersund, og vil delvis pendle mellom Egersund og bopel i Stavanger.