Ketil Helgevold (41) er i dag på plass på rådmannskontoret i 4. etasje i rådhuset der han skal lede de godt over 1000 ansatte i kommunen og ha styring med et budsjett på 1 milliard kroner.

Den nye rådmannen uttaler at han ser frem til ta fatt på de oppgaver og utfordringer som ligger til stilingen. Han vil fremheve at på tross av at kommunen har store utfordringer på det økonomiske felt, så er Eigersund kommune fortsatt en god kommune å bo i der innbyggerne får gode kommunale tjenester. Dette skyldes i stor grad den innsats og stå-på vilje som kommunens ansatte på alle nivåer viser. I tiden som kommer ønsker han å prioritere å bli kjent med alle deler av den store og komplekse organisasjon som Eigersund kommune er.

Han ser også frem til et godt og konstruktivt samarbeid med både politikere og fagforeninger i kommunen.

Helgevold er gift, har tre barn og bor i Stavanger.  Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo, har tilleggsutdanning innen økonomi, fondsforvaltning og coaching.

Tidligere har han hatt stillinger i bla Norges Kunstnerråd, Audiovisuelt Produksjonsfond og han kjenner også kommunesektoren godt etter å ha jobbet som service- og administrasjonssjef i Sandnes og Moss kommune i 8 år. De siste årene har han hatt ulike stilinger i Sparebank1 SR-Bank der han avslutter som områdebanksjef med ansvar for Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy.

Han tar over som rådmann etter at Karl Johan Olsen skal gå av med pensjon.  Olsen går formelt av med pensjon til sommeren, men vil i perioden fra 1. april til 5. mai stå til disposisjon for den nye rådmannen. Han vil i denne perioden arbeide fra sitt hjemmekontor med bla samhandlingsreformen som vil bli en stor utfordring for kommunen.

Stillingen som rådmann er nå en åremålsstilling på 6 år.