Avtalen er gjeldene fra 02.04.2021 og har en varighet på to år, samt mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Avtalen er inngått etter gjennomføring av åpen tilbudskonkurranse. 

Velde er pukkverket som har utviklet seg til å bli en totalleverandør av pukk, asfalt, betong og gjenvinning. På nettsiden deres kan vi lese at de er en kunnskapsbasert og fremtidsrettet bedrift som setter både kundene og miljøet høyt.