Rammeavtalen er inngått etter gjennomføring av en åpen anbudskonkurranse.