Nye Mestringsenheten har nå fått Randi Slettebø Bendiksen som virksomhetsleder. Enheten består av to nye avdelinger med hver sin avdelingsleder.

De nye avdelingene har ikke fått navn, og kalles derfor foreløpig for avdeling 1 og 2.

Avdeling 1 er det som tidligere var psykisk helseteam og miljøterapiteamet, og ledes av Johanna Trondsen, mens avdeling 2 består av tidligere IBO, rusteamet og Fyrlyssenteret, og ledes av Bente Gravdal. De ansatte har stort sett sine arbeidssteder som før omorganiseringen.