Anskaffelsen skal gjennomføres som et «Offentlig Privat Samarbeidsprosjekt OPS». Revisjonsfirmaet Deolitte har en grei artikkel som oppsummerer hva et OPS er.

Utlysning

Se kunngjøringen på DOFFIN, database for offentlige innkjøp

Hva er OPS?

I et OPS-prosjekt vil en privat leverandør/eiendomsutvikler ta ansvaret for å planlegge, bygge, finansiere, drifte og vedlikeholde kommunal eiendomsmasse i en lengre kontraktsperiode (20-25 år). Disse avtalene har sitt utspring i at kommunen som oppdragsgiver avklarer et behov og beskriver de oppgavene de trenger løst med funksjons- og kvalitetskrav. Deretter gjennomfører oppdragsgiver en anskaffelse av leverandør som kan prosjektere, bygge, finansiere, drifte og vedlikeholde bygget over hele kontraktsperioden. Fremfor å foreta investeringen selv, leier kommunen bygget (kjøper tilgang til tjenester og service).

OPS brukes ikke bare ved skole, men det er eksempler på slike strukturer innen veibygging, administrasjonsbygninger, rådhus, svømmeanlegg, kulturhus og flerbruksanlegg. På denne måten avlaster OPS offentlig sektor for urimelig risiko ved bygging og drift.

Den private leverandøren får planlegge og bygge optimalt. OPS-kontrakten gir stabile leieinntekter og rimelig avkastning over hele kontraktsperioden. Dette innebærer en solid kontantstrøm med lav risiko for investoren, noe som igjen danner grunnlag for god avkastning også ved et salg i andrehåndsmarkedet. 

Dialogkonferanse

Konferansen vil gi informasjon om den forestående anbudskonkurransen. Vi ønsker også å motta innspill fra bransjen for å utforske ulike handlingsalternativer ved byggingen av svømmehallen, samt for å få til en best mulig bruk av ressursene i alle deler av anskaffelsen, som er å regne som en stor anskaffelse og som et stort prosjekt.

Denne avholdes 30. september 14:00. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at den kun er åpen for aktuelle interessenter.

På grunn av smitteverntiltak må vi ha en påmelding fra aktuelle interessenter senest tirsdag 29. september 12:00. For aktører som ikke har anledning til å møte fysisk, vil det være anledning til å følge møtet digitalt.

Individuelle møter

Alle aktuelle interessenter inviteres også til individuelle møter med Eigersund kommune i uke 42.

Anbud

I løpet av høsten vil aktuelle aktører bli invitert til en prekvalifiseringsrunde for å kunne inngi anbud på bygging og drift av den nye svømmehallen på Lagård.

Når prekvalifiseringen er gjennomført vil selve konkurransedelen av anskaffelsen gjennomføres.

kontakt

Spørsmål kan rettes til Eivind Galtvik, Kommunalsjef kultur- og oppvekst på e-post eller telefon 990 88 757, eller til Jan Egil Fornes, Rådgiver anskaffelser på 900 79 994.