De gamle sentralene og fasttelefonene er borte, og Eigersund kommune har tatt i bruk ny telefonløsning fra Telia basert på Phonero Bedriftsnett. Hovednumrene i kommunen har ikke endret seg, men ansatte som betjener sentralbord, stort eller smått, og øvrige ansatte med mobilabonnement i kommunen, bruker nå denne samme løsningen med enten mobil eller Soft Phone på PC.

Phonero Bedriftsnett mobil er en nyttig løsning for ansatte som ønsker å få automatisk nummeroppslag, registrere fraværsmelding, ha mulighet til å sette over samtaler eller bare å kunne søke opp en kollega fra mobilen.

Her finner du opplæringsvideoer og informasjon om hvordan du kan ta i bruk Phonero Bedriftsnett. Se også informasjon på nettsiden www.phonero.support.no.

Se hvordan du gjør det (korte opplæringsfilmer)

Kom igang med Phonero Bedriftsnett mobil

Phonero Bedriftsnett kan lastes ned på både Google Play og App Store.  Første gang du logger på Phonero Bedriftsnett må du sende en tekstmelding med «MBN PASSORD» til nummer 2077.
I profilen din kan du sette innstillinger for blant annet språk og profilbilde. Du kan også få automatisk nummeroppslag når noen ringer deg. 

Sikker pålogging til Phonero Bedriftsnett

Det er viktig at du aktiverer sikker pålogging til Phonero Bedriftsnett. Dette gjør du under innstillinger i profilen din.

Er du tilgjengelig?

Phonero Bedriftsnett har tre måter å vise tilgjengeligheten din på. 

Skjermbilde profil i Phonero bedriftskatalog2.jpgKalender

Glem de gamle møtekodene når du inviterer til et møte. Phonero Bedriftsnett henter nemlig status fra kalenderen din i Outlook. Her vil du vises som:

  • Ledig - kalenderstatus Ledig eller Arbeider et annet sted
  • Møte - kalenderstatus Opptatt eller Foreløpig
  • Borte - kalenderstatus Fraværende 
  • Opptatt - private aktiviteter uavhengig av kalenderstatus

Annet fravær

Utover tilgjengelighet som hentes fra kalender Outlook (se over), har du i appen også mulighet til å registrere om du er ute til lunsj, på ferie eller gått for dagen. Ikonet ved profilbildet som viser tilgjengeligheten din, er rødt dersom du er i en samtale.

Teams

Bedriftsnett henter status fra Teams på om du er tilgjengelig (grønn), opptatt i møte eller samtale i Teams (rød), borte (gul) eller fraværende (hvit med kryss).

Søk i bedriftskatalogen

Alle ansatte med mobilabonnement i Eigersund kommune blir registrert i bedriftskatalogen. Her kan du søke etter navn eller nummer, du får informasjon om arbeidssted og kan se om personen du søker er tilgjengelig eller opptatt i telefonen.

Viderekoble samtaler

Selv om du står som opptatt i kalenderen din eller har registrert i appen at du er gått for dagen, vil innkommende samtaler komme gjennom til din telefon. I innstillingene kan du endre på dette ved å automatisk viderekoble samtaler til personsvar eller andre telefonnummer. Du kan også lese opp fraværsmelding eller annen lydmelding for å gi innringer beskjed om din tilgjengelighet. 

Sett over samtaler i mobilappen

I en aktiv samtale kan du bruke Phonero Bedriftsnett mobil til å sette over samtaler til andre kontakter eller eksterne nummer. I appen har du tre valg: at innringer settes over direkte, men sendes i retur til deg dersom ny mottaker ikke svarer, at innringer settes over direkte uten retur, og at du kan ringe opp og snakke med ny mottaker av samtalen før du setter over.

Logg inn og ut av køgruppe

Flere kolleger kan dele på ansvaret med å svare samtaler inn til kommunens ulike hovednummer. I appen kan du logge deg inn og ut av slike køgrupper. 

Telefonmøte i mobilappen

Eigersund kommune bruker Microsoft Teams for videomøter. Ved behov kan du også sette opp et telefonmøte i Phonero Bedriftsnett mobil hvor du kan snakke med flere personer samtidig. Det anbefales en begrensning på 30 deltakere, men det er i praksis mulig å invitere med flere. Prisen for telefonmøte er per minutt per deltaker, og kostnaden registreres på møteeier sitt abonnement.