Lenke: Statens vegvesen - trafikkdataportal, Eigersund

I Eigersund har Statens vegvesen satt opp tellepunkt ved Eigerøy bro, Jernbaneveien, Årstaddalen og på Slettebø. Alle fire tellepunktene har vært i drift en stund for biltrafikk, men det er bare Eigerøy bro og Årstaddalen som har tellepunkt som fungerer for sykkel på gang- og sykkelveiene. Det jobbes for å få i stand de to øvrige tellepunktene for sykkel.

Av de åpne trafikkdataene kan vi for eksempel se tilbake til Tour des Fjords-uken i mai. Tar vi utgangspunkt i at de øvrige virkedagene er representative for trafikken på den årstiden, finner vi en reduksjon i biltrafikk på cirka 20 % den dagen Tour des Fjords-rytterne syklet gjennom byen. Sykkeltrafikken var derimot 50-60 % høyere 24. mai enn virkedagene før og etter.

På nettsiden finner du et kart med oversikt over mer enn 2 000 registreringspunkt landet rundt. Når et kjøretøy passerer et punkt blir fart, lengde, kjøretøyklasse og tidsluke mellom kjøretøy registrert. For sykkelpasseringer registreres fart. I første omgang vil portalen kun inneholde trafikkmengde per time og månedsdøgntrafikk for kjøretøy og sykkel.