Eigersund kommune er tildelt 842.000 kroner til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i runde 7. Hensikten med midlene er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak innført i desember 2021.

I prioriteringen vil Eigersund kommune særlig vektlegge hvor hardt en virksomhet har blitt rammet av Covid-19 restriksjoner og hvorvidt tilskuddet sikrer arbeidsplasser og kompetanse. I den forbindelse vil det vektlegges hvor godt virksomheten har tilpasset seg og benyttet seg av sitt handlingsrom, samt hvorvidt tilskuddet vil bidra til fremtidig drift.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert

  • Serveringsvirksomhet (NACE kode 56)
  • Overnattingsvirksomhet (NACE kode 55)
  • Reisearrangører (NACE kode 79)

Bedrifter i andre bransjer som er sterkt påvirket av restriksjonene i ovennevnte bransjer kan også søke. Det må dokumenteres på hvilken måte dette er tilfellet.

Kriterier

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling. Det kan kun søkes om støtte til virksomhet som foregår i Eigersund kommune. Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes total tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Følgende vil legges til grunn i vurderingen:

  • Tapt omsetning og/eller ekstrakostnader som følge av restriksjoner
  • Antall årsverk i virksomheten
  • Hvor mye annen offentlig støtte selskapet har mottatt

Krav til søknad

Følgende må inkluderes i søknaden:

  • Regnskap for 2021, 2020 og 2019 (dersom 2021 regnskapet ikke er ferdig, så kan foreløpig regnskap sendes inn)
  • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i søknadsskjemaet).
  • Egenerklæring om foretakets økonomiske situasjon (fylles ut i søknadsskjemaet).
  • Dersom søkeren ikke naturlig faller inn i en av de prioriterte bransjene, må det dokumenteres på hvilken måte bedriften likevel er berørt av smittevernsrestriksjoner.

På generell basis er ordningen tillitsbasert, og det er en forventning om at søkerne oppgir riktige opplysninger. Det vil bli foretatt stikkprøver, og i tilfeller der det er oppgitt feilaktige opplysninger kan søker miste retten på å motta støtte.

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknadsfrist: 19.april 2022

Saksbehandling 

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Midlene fordeles etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ved spørsmål om ordningen, ta kontakt med daglig leder Anne Vigdis Ellingsen i Eigersund Næring og Havn, anne.vigdis.ellingsen@eigersund.kommune.no eller tlf. nr. 911 17 477.

Styret i Eigersund Næring og Havn vil vedta tildelingene på styremøte i april.