Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlig og koordinerte tjenestetilbud. Dette kan gjelde samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.

Koordinerende enhet har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Kontakt

Vil du ha mer informasjon ta gjerne kontakt med Koordinerende enhet på telefon 51 46 80 94, mobil 475 02 042 eller e-post.