Hovedmålet med prosjektet er å øke tallet på arbeidsplasser og redusere ledigheten. Delmål er å legge forholdene til rette for variert næringsgrunnlag og nye næringer. Eksisterende virksomheter skal forsterkes. I tillegg skal aktiviteter mellom offentlige og private aktører samordnes på en bedre måte enn i dag.

Klikk liker på prosjektets nye Facebookside her.