Bruken av lekeplassen til omkjøring betyr at lekeapparatene vil bli fjernet og plassen midlertidig brukt som anleggsvei og lagringsplass.

Når anleggsarbeidet er ferdig vil det bli bygget opp en ny lekeplass med nye lekeapparater i samarbeid med velforeningen.