Vedtatt i kommunestyret juni 2014, 10% økning i pris fra 1. august. Nye priser er nå.

  • Tilbud inntil 15 t/u økes fra kr 1.670,- til kr 1.837,-
  • Tilbud over 15 t/u økes fra kr 2.166,- til kr 2.383,-
  • Helårsåpen SFO økes fra kr 262,5 til kr 289,-