Ved Husabø skole tiltrer Svein Ivar Midbrød som rektor etter sommeren. Han er nå ansatt samme sted som insprektør. Husabø skole er en 1-7-skole med ca 380 elever. Ca 50 av elevene er minoritetsspråklige. Språkgruppe for nye minoritetsspråklige elever er lagt til skolen. Skolefritidsordningen har ca 130 elever.

Ved Rundevoll skole blir Anne Margrete Herigstad ny rektor. Hun kommer fra Pedagogisk psykologisk tjeneste i Eigersund. Rundevoll skole har ca 200 elever. Skolen er Eigersund kommunes ressursskole for elever med diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser (ASF). Elevene i denne avdelingen (ca 20) er så langt som mulig integrert i ordinære klasser. Skolefritidsordningen har ca 50 elever.