Fra mandag 17.august gjelder følgende:
Nasjonale testkriterier for Covid 19 endres. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg uten leges vurdering. Mer detaljert informasjon vil foreligge senest mandag morgen.
 
Det anbefales Covid 19 testing for:
Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.
 
Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.
Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri.
 
Endringene innebærer at publikum som ønsker å teste seg før mandag 17. august må få rekvirert sin test gjennom fastlege, slik som rutinene har vært frem til nå. 
 
 
Som det er nevnt innledningsvis, må kommunen flytte og etablere et nytt teststed. Dette falt uheldigvis sammen med endringene av de nasjonale testretningslinjene. Årsaken til flyttingen er at de nåværende lokaliteter skal bygges om og det har vært ute en anbudsprosess på dette. 
Mandag håper vi å ha på plass en nettbasert selvbetjeningsløsning.