Prosjektet beklager alle ulemper støy og trafikk påfører særlig de nærmeste naboene. Arbeid med rørledninger i Nonsfjellveien utenfor barnehagen har ført til humpete og hullete vei. Vi har avventet arbeidet med å reasfaltere til vi hadde avklart hva som skal gjøres videre. Det er nå klart at det kan skiftes sandfangkummer og lages et opphøyd felt i svingen slik at trafikksikkerheten øker for myke trafikkanter. Dette arbeidet vil snart bli igangsatt.

Dersom noen har spørsmål eller kommentarer til prosjektet, vennligst ta kontakt med prosjektledelsen ved Terje Tønnessen eller Åshild Bakken.