Det er foreslått å sette følgende saker på sakslisten (Du finner dokumentene her):

  • 019/15 Interpellasjon - Svart arbeid, en trussel både for næringslivet og velferden.
  • 020/15 Behandling av forundersøkelsesrapport - Budsjettoverskridelser i Eigersund kommune
    Denne saken har både dokumenter som er offentlige og dokumenter som er unntatt offentlighet. Rapporten legges ut i en offentlig versjon der opplysninger som er underlagt taushetsplikt er sladdet.

Dokumenter unntatt offentlighet (Sendes kun til møtende medlemmer i egen epost).
- Rapport - Forundersøkelse Gransking Eigersund kommune. (Unntatt offentlig versjon)
- Rådmannens tilsvar på granskningsrapport (Unntatt offentlighet) med to vedlegg unntatt offentlighet til Rådmannens Rapport overskridelser kultur og oppvekst 2013-2014 (KO-rapporten) fra K-sak 51/2014. 
 

003/15 Økonomirapport for perioden januar - februar 2015
Denne saken skulle ha vært ettersendt sammen med denne utsendelsen, men pga sykdom har det ikke vært mulig å få saken ferdig. Rådmannen vil få ettersendt saken så fort som mulig.


ORIENTERINGER
kl 17:00 - 18:00 Orientering om kommunereformen v/Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa

kl 18:00 - 1830 Orientering om - Forskning kommuneøyeblikkelig hjelp - v/lege Heidi Nilsen

Merk at det i innkalling står møtetid kl. 1700, men ved en beklagelig feil står det feil tidspunkt for orientering av Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa. Denne orienteringen starter kl. 1700.